استراتژی سمپاد

طی هفته گذشته اولین برنامه استراتژیک را برای شرکتی که در آن مشغولم به صورت عملی و البته دست گرمی تدوین کردم . (گرایش من سیاستگزاری یا همان مدیریت استراتژیک است ).
بعد از ۳ ترم تئوری با درگیر شدن عملی با ابزاری چون IFE & EFE Matrix، SWOT ،PEST ، QSPMو.. آنقدر بیش از گذشته شیفته این مبحث شده ام که می خواهم همین جا صمیمانه از هیات مدیره محترم انجمن تقاضا کنم ، ۴ تا مشاور درست حسابی دعوت کنند تا ضمن فراگیری تئوری و عملی مباحث مدیریت به طور اعم و استراتژی به طور اخص، استراتژی انجمن سمپاد را هر چه سریعتر تدوین و سپس به اجرا درآوریم . شخصا هم همه جوره در خدمتم ، یا حق!

دیدگاه

بسیار عالی !
کار بسیار بجا و درستی است …

[پاسخ]

خوبه ولی اگه مشاورها از بچه های سمپاد باشن عالیه.

[پاسخ]

بسیار عالی. من هم در خدمتم. ممنون

[پاسخ]

ارسال دیدگاه