رکورد دار تخلفات پزشکی!

اگر از شما بپرسند که پرتخلف ترین حوزه پزشکی کدام است چه می گویید؟
بیمه؟ پذیرش بیمارستان ها؟ عمل های بی مورد؟ به جای ماندن قیچی در بدن بیمار!!
شاید هر کدام از این موارد سهم قابل توجهی داشته باشد ولی هیچ کدام از آنها به گرد پای عمل های زیبایی نمی رسد؛ چاقی، لاغری، کوچک و بزرگ کردن اعضای بدن، تغییر فرم چهره و … به این ملغمه، سوزن ته گرد که بدون هیچ دانشی با هزاران ادعا به پیکر بیخبران با عنوان “طب سوزنی” فرو می رود را نیز اضافه کنید. خیالتان را راحت کنم، چاقی راه حلی جز پرهیز غذایی و ورزش آنهم به روش اصولی و زیر نظر پزشک ندارد؛ دنبال راه حل های آسان نباشید!
اینکه افراد به دنبال آسانترین راه برای رسیدن به زیبایی باشند نادرست ولی قابل درک است، اینکه عده ای به دنبال سودهای هنگفت از این راه باشند نیز بسیار شرم آور و غیر انسانی است ولی بازهم قابل فهم است، در این میان چه کسی مسوول آگاه کردن مردم و کوتاه کردن دست این افراد سودجوست؟

وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی کشور که متولی سلامت کشور است چه اقداماتی در این زمینه انجام داده است؟

ارسال دیدگاه