خداحافظی

لوتوس روزگار خوبی بود برای من

خداحافظ تا روزگاری دیگر

یاعلی

دیدگاه

mibinam ke har ja mirim hey khodahafezie janab’aali ha,,,

[پاسخ]

ارسال دیدگاه