این گلبرگهای صورتی چیست که سرتاسر راه را فرش کرده است؟

امشب چه شبی است خدیا! عطر گلهای وحشی همه جا را فراگرفته است. پرندگان سکوت را برگزیده اند. گویی نفس در سینه عالم حبس گشته است. قلب جهان تند تند می زند. زمین و زمان در انتظار است. فرشتگان بالهای خود را فرش راهش نموده اند. آخر نرگس خاتون باید باری گرانقدر را بر زمین نهد.

صف در صف فرشتگان، تهلیل خوان و تکبیر گوی. بهترین زنان عالم جمعند تا تو متولد شوی. آخر تو آخرین امیدی! انبیاء و اولیاء الهی همگی چشم انتظارت بودند از ابتدای هستی. آری تو می آیی و قلب زمین با شمارش نفسهایت آرام می گیرد. چرا که بهترین خلق عالم را در خود جای داده است.

ملکوتیان نیز خوشحالند و خورسند. آنان تمام تاریخ را در انتظارت بودند و اینک این انتظار به پایان رسیده است. تسبیح می گویی معبود یکتا را و با تو همنوا می شوند عالمیان. آب و باد و خاک و آتش. همه جانداران از جن و انس. خاکیان و افلاکیان.

نرگس خاتون خوشحال است. وظیفه اش را تا بدینجا به خوبی انجام داده است و اکنون او مادر است. مادر بهترینها! نرگس خاتون قدم نو رسیده مبارک.

دیدگاه

عیدتون مبارک

[پاسخ]

سلاله جانم سلام
دلنوشته ی بسیار روان و برخاسته از جانی عاشقانه منتظر بود.ای کاش!منجی می دانست و می دید که فانوس نگاهمان را آویخته ایم بر دربهای دل و جانمان تا روشنابخش راهش باشد.
شنیده ام که قرار است جمعه برگردی!
کدام جمعه نمی شد ؟اشاره می کردی!؟

باشد که به زودی بیاید و در ان زمان باشیم تا بارقه های زندگی واقعی را ببینیم و بفهمیم.

در پناه حضرت ولی عصر (عج)سلامت و کامیاب باشید.

با بهترین ارزوها برایتان.

[پاسخ]

شاید این جمعه بیاید ….شاید….
راستی ، آماده ایم؟ اگر بیاید؟؟؟

[پاسخ]

اگر دوستان جوان لوتوسی اجازه دهند ازشان انتقادی بکنم.
چرا به اینجا که می رسد همه سکوت می کنند؟ بنظر شما این یک نقص نیست برای یک جوان پویا که دلش هوای آزادی دارد؟ و یک دنیا ادعا؟
حیف از این دلها اگر پنجره ای به روی آفتابی، نسیمی، باز نکند …حیف…

[پاسخ]

ارسال دیدگاه