اتحادی سمپادی و انسجام اناث

آقا همیشه سعی کنید به نصیحت‌ها دیگران توجه کنید وگرنه به سرنوشت من دچار خواهید شد. یادتان هست احمد توصیه کرد که پا روی دمب شیر نگذارم و با لیدر فراکسیون اناث شوخی نکنم؟ من هم یادم رفت و کردم آنچه گفتم که نباید می‌گفتم. از قرار بعد از راپورت من به گوشه قبای ژانوالژان و دیویکس که برخورد که چرا آب در آسیاب دشمن می‌ریزی و آتش در تنور اختلاف نظرها می‌دمی و چنان وانمود می‌کنی که بین اناث چند دستگی است. ما هم که صفوف در هم تنیده سمپادی تهران را که دیدم به هرچه کرده و ناکرده بودیم جلو چشمان آمد. از اظهار ندامت هم کاری برنیامد. هرچه خواستیم بگوییم آقا لیدر که اینقدر تیتیش مامانی نمی‌شود ولی از ترس خشم انقلابی بچه‌های سمپاد تهران، در گلو خفه کردیم صدای انا الحق‌مان را.

ایکاش به همین جا ختم می‌شد. به من بصورت کتبی و درج در پرونده تذکر جدی شده است که اگر یک دفعه دیگر نشر اکاذیب کنم و بخواهم با این شیوه‌های نخ‌نما خللی در انسجام اناث ایجاد کنم با واکنش غیرت مردان ۸۱ روبرو خواهم شد.

القصه من الان در آزادی کامل! اصلا هم تحت فشار نیستم! رسما اعلام می‌کنم که من از تمام نوشته‌های وحدت شکن خودم در لوتوس نادم و پشیمانم. تمام این‌ها تحت تاثیر عوامل استکبار و مزدوران امپریالیسم بوده که می‌خواستند با سیاست اختلاف بیانداز و حکوت کن بر سمپاد تهران سلطه پیدا کنند.

برای جبران مافات گذشته نیز فصل آینده را فصل اتحاد سمپادی و انسجام اناث می‌نامم شاید که بی‌خیال شوند!

پی‌نوشت۱: آقا به همت خانم میرعلمی مسئول روابط عمومی شعبه‌ی تهران، وبلاگ سمپاد تهران به آدرس http://021.sampad.info  راه افتاد. سربزندید تا بفهمید دنیا دست کیه؟!

پی‌نوشت۲: چگونه خوانده شویم؟

برچسب ها:

دیدگاه

نقل قول ۱ :
“اساسا معتقدم نباید زیر بار زور رفت، مگر اینکه زورش خیلی پر زور باشد”

نقل قول ۲ :
“القصه من الان در آزادی کامل! اصلا هم تحت فشار نیستم! رسما اعلام می‌کنم که من از تمام نوشته‌های وحدت شکن خودم در لوتوس نادم و پشیمانم”

بدون شرح 😉 😀

[پاسخ]

ارسال دیدگاه