ماه مبارک رمضان خوش آمدی!

الحمدلله الذی هدانا لحمده،

سپس خدارا که ما را راهنما به سپاس خود شد، وشایسته آن نمود تا از شکرگزاران احسان او گردیم، و به ما بر این کار پاداش نیکوکاران بخشد و سپاس خدای را که دینش را به ما عنایت فرمود و ما را به آئین خود اختصاص داد و در راههای خود روان ساخت تا در آنها به فضل و لطفش به سوی رضوان او حرکت کنیم، چنان حمدی که از ما بپذیرد و به سبب آن از ما خشنود شود، و سپاس خدای را که از جمله آن راهها، ماه خود رمضان را قرار داد، ماه روزه، ماه سلام، ماه طهارت، ماه آزمایش، ماه قیام، ماهی که قرآن را درآن نازل کردبرای هداین مردم و بودن نشانه هایی روشن از هدایت و مشخص شدن حق از باطل، و بدین جهت برتری آن ماه را بر سایر ماهها بر پایه احترامات فراوان و فضیلت های آشکار روشن نمود، پس آنچه را در زمانهای دیگر حلال بود حرام کرد و برای اکرام آن خوراکیها و آشامیدنیها را منع نمود و برای آن زمان معینی قرار داد که حضرتش –جل و عز- اجازه نمی دهد از آن پیش افتد و نمی پذیرد که از آن پس افتد، سپس یکی از شبهایش را بر شبهای هزار ماه فضیلت و برتری داد و آن را شب قدر نامید که در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای هر امری نازل می گردند و آن شب سلامتی و برکت پیوسته است تا سپیده دم بر هرکس از بندگانش که بخواهد به جهت قضایش که لازم الاجرا دانسته است.

بار الها بر محمد و آلش درود فرست و معرفت برتری این ماه و بزرگداشت احترامش و خودداری از محرمات درآن را به ما الهام کن، و ما را به روزه داشتن آن با حفظ جوارح از گناهان و به کار بردن آنها در آنچه تو را خشنود می نماید یاری ده تا با گوشمان به گفتار لغو گوش نکنیم و با چشمانمان به تماشای لهو نشتابیم و دستهایمان را به حرامی دراز نکنیم و به سوی ممنوع تو گام برنداریم، و شکمهایمان جز به حلال پر نشود و زبانمان به غیر آنچه تو گفته ای گویا نگردد و جز در کاری که به ثواب تو نزدیک می کند به کوشش برنخیزیم و…

( دعای امام سجاد (ع) هنگام فرا رسیدن ماه مبارک رمضان- قسمت اول)

دیدگاه

الحمدلله الذی یجیبنی حین انادیه، ویستر علیّ کلَّ عوره
ستایش خدایی را که چون او را ندا کنم جواب دهد و هر عیب و نقص را بر من بپوشاند …..

اللهمّ اجعل مع الرسول سبیلا…
بار الها مرا با رسولت همراه ساز…

[پاسخ]

ای بابا! باز هم که مشخص نیست منظور کدوم احسان‌ه!
گیری کردیم

[پاسخ]

ارسال دیدگاه