هویت ، سمپاد و ملانصرالدین

این نوشته تعریضی است به نوشته های متعدد دوست عزیزم ،‌ آقای دکتر مدرسی و بواسطه نقدی است که می توان برای پویایی و قوت بیشتر سمپاد مطرح نمود – انشاالله اگر از این چله سر برون کند – که کرمهای تو ما را کرد گستاخ …
**************************

ملانصرالدین بر سرراهی نشسته بود . به هر که می گذشت می گفت شنیده اید خانه فلانی آش نذری می دهند ؟ و مردم هم ،‌ نادانسته ، به سمت آن محل راه می افتادند. یک وقتی ملا دید که جمعیت زیادی به راه افتاده اند و همگی به سوی آش می روند . به خود گفت حتما خبری هست که این همه ملت این چنین به تکاپو افتاده اند . خودش هم باور کرد که خبری هست و در پی آن جمعیت به راه افتاد …

وقتی صحبت از هویت سمپادی می شود ابتدا باید دانست که تعریف هویت چیست و آیا سمپاد می تواند یک هویت باشد . هویت را در بیان ،‌ مجموعه وابستگی ها و مشخصات و تعیناتی می گویند که شخصیت فردی یا اجتماعی یک فرد را تعیین می کند . این مجموعه هیچ گاه با تغییرات مکانی و زمانی زدودنی نیست – گرچه استحاله می شود که بحثش جداست – همچنین مجموعه این مشخصات الزامات و بایسته هایی را لازم دارد و سبب ایجاد رفتاری ماحصل ( برونداد ) می شود. برای مثال هویت ایرانی من سبب می شود که زادگاهم در این کشور باشد و علی المعمول در این کشور زندگی کنم ،‌ به زیان فارسی صحبت کنم ،‌ فرهنگ و پیشینه و تاریخ مشخصی داشته باشم و همچنان …
وقتی به جمعیت ۱۶۰۰ نفری سمپادیها ! ( فارغ التحصیلان مدارس سمپاد ) نگاه می کنم نشانی از هویتی به نام سمپاد نمی یابم . به مراسم یازده فروردین غره نشویم که دلتنگی دوستان قدیمی است که هفت سال را با هم گذرانده اند و نشانه اش هم همین است که هر سال که می گذرد جمعیت شرکت کننده سالهای بالاتر کمتر می شود چنانکه وقتی هویتی نباشد چنین می شود . و یا مراسم پاتوق که تفریح مناسبی است که هر ماه بر گزار می شود و نمونه های مشابه.
می خواهم بگویم این جمعیت معظم و معظّم سمپاد برای این هویت خود چه کرده اند ؟ کدام رفتار آنها نمود از این هویت دارد ؟ اگر اسم سمپاد را عوض کنند و بگذارند مثلا کیخسروی آیا اتفاقی می افتد که بفهمیم که سمپادی هم وجود دارد ؟ آیا تجلی این هویت حضور ۴۰ نفری – دست بالا – در جاهایی است که طلبیده می شوند ؟
البته این تبصره هم وجود دارد که هویت سمپاد وجود دارد ولی گروهی الان متولی امر است نماینده واقعی سمپاد نیست. که شخصا اصلا معتقد به این نیستم که هر که ادعا دارد این گوی و این میدان . بیاید دست بالا زند.
آنچه از ظواهر بر می آید این است که سمپاد هویت نیست . آشی است که خودمان آدرسش را به همدیگر و بعدی ها داده ایم و آنها هم همچنان مسلسل .

برچسب ها: ,

دیدگاه

درود بر دوست عزیزم سعید، هویت در دنیای امروز دیگر آن عمقی نیست که در درونش گرفتار شویم و ریشه ای که پایمان را ببندد. اصطلاحا هویت امروزه را چل تکه می نامند که خود نشان از چند سطحی بودن آن و اتصال ظاهرا بی ربط دارد که در سطح گسترده می شود. این هویت ها ذاتی نیستند بلکه ساخته می شوند. با سیستم های دقیق هویت بخشی که براساس تجارب و مطالعات عمیقی است یک نفر مهاجر هنوز نسلی از او نگذشته است به طور مثال آمریکایی می شود و نسبت به آن تعلق پیدا کرده، این تعلق او را به همکاری و حتی فداکاری وا می دارد. همینطور هویت یک شرکت داشتن یا به اصطلاح بچه یک محل بودن.
اگر دایم اعضای یک محله در گوش هم بخوانند که آنها با هم یکی هستند قطعا این نحوه نگرش محلگی در زندگی افراد تأثیر می گذارد. انجمن سمپاد و هویت سمپادی هنوز نهالی نوپاست که اگر عده ای همت نگمارند به جایی نمی رسد، مهم این است که همتی در کار باشد وگرنه بیرون از گود ایستادن و اعتقادی نداشتن دردی را دوا نمی کند بلکه خود دردی است که باید توسط همان بلند همتان دوا شود. پس اگر همچنان عزم خود را راسخ بگیریم خرده هویت سمپادی قطعا شکل خواهد گرفت و امیدواریم معنای آن مترادف با تلاش، دانش، بینش و آفرینش باشد.
نوشتار شما خود گواه و نشانه ای بر علقه سمپادی شماست و با پویایی و ادامه بحث ها قدم های دیگری در راه این هویت سازی برخواهیم داشت که اهداف آن خدمت به استان، کشور و همگان است.
با تشکر و سپاس مجدد

[پاسخ]

درود بر دوست عزیزم سعید، هویت در دنیای امروز دیگر آن عمقی نیست که در درونش گرفتار شویم و ریشه ای که پایمان را ببندد. اصطلاحا هویت امروزه را چل تکه می نامند که خود نشان از چند سطحی بودن آن و اتصال ظاهرا بی ربط دارد که در سطح گسترده می شود. این هویت ها ذاتی نیستند بلکه ساخته می شوند. با سیستم های دقیق هویت بخشی که براساس تجارب و مطالعات عمیقی است یک نفر مهاجر هنوز نسلی از او نگذشته است به طور مثال آمریکایی می شود و نسبت به آن تعلق پیدا کرده، این تعلق او را به همکاری و حتی فداکاری وا می دارد. همینطور هویت یک شرکت داشتن یا به اصطلاح بچه یک محل بودن.
اگر دایم اعضای یک محله در گوش هم بخوانند که آنها با هم یکی هستند قطعا این نحوه نگرش محلگی در زندگی افراد تأثیر می گذارد. انجمن سمپاد و هویت سمپادی هنوز نهالی نوپاست که اگر عده ای همت نگمارند به جایی نمی رسد، مهم این است که همتی در کار باشد وگرنه بیرون از گود ایستادن و اعتقادی نداشتن دردی را دوا نمی کند بلکه خود دردی است که باید توسط همان بلند همتان دوا شود. پس اگر همچنان عزم خود را راسخ بگیریم خرده هویت سمپادی قطعا شکل خواهد گرفت و امیدواریم معنای آن مترادف با تلاش، دانش، بینش و آفرینش باشد.
نوشتار شما خود گواه و نشانه ای بر علقه سمپادی شماست و با پویایی و ادامه بحث ها قدم های دیگری در راه این هویت سازی برخواهیم داشت که اهداف آن خدمت به استان، کشور و همگان است.
با تشکر و سپاس مجدد

[پاسخ]

ارسال دیدگاه