محمد علی شرقی

سلام صادق جان :
اول از همه ، به خاطر این اتفاق که واسه شما و سایر دوستان رخ داده یا خواهد داد ، متاسفم.
دوم اینکه : همیشه توجه داشته باش ، اینجا ایران است !!! .
سوم اینکه : یه جمله مشهورهست که میگه   ” تو خود بده و گرنه  ستمگر به زور خواهد گرفت  ”  !!! .
چهارم اینکه : به نظر من ، در تلافی اینکارشون  باید تحریم و تبلیغ کنیم

ارسال دیدگاه