درسهای نهضت امام حسین (ع)

جمعی از روحانیون و وعاظ شهرهای تهران، قم، آذربایجان شرقی و غربی در آستانه ماه محرم به دیدار امام رفتند. در این ملاقات که در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۶۱ و درحسینیه جماران صورت گرفت، مداحان به ذکر مصیبت سید الشهدا (ع) پرداختند، سپس امام خمینی در خصوص درسهای نهضت امام حسین (ع) سخنانی را ایراد کردند. ایشان در بخشی از سخنان خود فرمودند: حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به همه آموخت که در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد.

متن سخنان ایشان در آن جلسه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برکات و درسهای نهضت امام حسین (ع)

من از علمای محترم آذربایجان و اهل علم آنجا و علمای تهران و برادران علمای اهل سنت تشکر می کنم و سلامت و سعادت همه را از خداوند تعالی مسئلت می کنم . درآستانه شهر محرم ، مصیبتی بر همه ما وارد شد و آن شهادت این پیر هشتادساله (۱) [است ]که عمر شریف خودش را در راه اسلام و در راه خدمت به مردم و راه تهذیب جامعه صرف فرمود. ملت ما از طفل شش ماهه تا پیرمرد هشتاد ساله را در راه خدا فدا کرد و این اقتدا به بزرگمرد تاریخ ، حضرت سیدالشهدا – سلام الله علیه – است .

حضرت سیدالشهدا – سلام الله علیه – به همه آموخت که در مقابل ظلم ، در مقابل ستم ، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد. با اینکه از اول می دانست که در این راه که می رود، راهی است که باید همه اصحاب خودش و خانواده خودش را فدا کند و این عزیزان اسلام را برای اسلام قربانی کند، لکن عاقبتش را هم می دانست . اگر نبود این نهضت ؛ نهضت حسین – علیه السلام – یزید و اتباع یزید اسلام را وارونه به مردم نشان می دادند. و از اول ، اینها اعتقاد به اسلام نداشتند و نسبت به اولیای اسلام حقد و حسدداشتند.

سیدالشهدا با این فداکاری که کرد، علاوه بر اینکه آنها را به شکست رساند و اندکی که گذشت ، مردم متوجه شدند که چه غائله ای و چه مصیبتی وارد شد. و همین مصیبت موجب به هم خوردن اوضاع بنی امیه شد، علاوه بر این ، در طول تاریخ آموخت به همه که راه همین است . از قلت عدد نترسید، عدد، کار پیش نمی برد، کیفیت اعداد، کیفیت جهاد، اعدای مقابل اعدا، آن است که کار را پیش می برد. افراد ممکن است خیلی زیادباشند، لکن در کیفیت ناقص باشند یا پوچ . و افراد ممکن است کم باشند، لکن در کیفیت توانا باشند و سرافراز.

آن روزی هم که حضرت سیدالشهدا رامظلوم شهید کردند، بعضی از اشخاصی که بودند، او را به اسم خارجی و اینکه درحکومت حق وقت ، قیام کرده است ، اینطور معرفی کردند. لکن نور خدا می درخشد وخواهد درخشید و عالم را خواهد از نور پر کرد.

درس آموزی از مکتب عاشورا

تکلیف ما در آستانه شهر محرم الحرام چیست ؟ تکلیف علمای اعلام و خطبای معظم در این شهر چیست ؟ در این شهر محرم ، تکلیف سایر قشرهای ملت چی هست ؟سیدالشهدا و اصحاب او و اهل بیت او آموختند تکلیف را: فداکاری در میدان ، تبلیغ درخارج میدان . همان مقداری که فداکاری حضرت ارزش پیش خدای تبارک و تعالی داردو در پیشبرد نهضت حسین – سلام الله علیه – کمک کرده است ، خطبه های حضرت سجادو حضرت زینب هم به همان مقدار یا قریب آن مقدار تاثیر داشته است .

آنها به ما فهماندند که در مقابل جائر، در مقابل حکومت جور، نباید زنها بترسند ونباید مردها بترسند. در مقابل یزید، حضرت زینب – سلام الله علیها – ایستاد و آن را همچوتحقیر کرد که بنی امیه در عمرشان همچو تحقیری نشنیده بودند، و صحبتهایی که در بین راه و در کوفه و در شام و اینها کردند و منبری که حضرت سجاد – سلام الله علیه – رفت وواضح کرد به اینکه قضیه ، قضیه مقابله غیر حق با حق نیست ؛ یعنی ، ما را بد معرفی کرده اند؛ سیدالشهدا را می خواستند معرفی کنند که یک آدمی است که در مقابل حکومت وقت ، خلیفه رسول الله ایستاده است . حضرت سجاد این مطلب را در حضورجمع فاش کرد و حضرت زینب هم .

نقش عظیم مجالس عزا و سوگواری در ایجاد وحدت کلمه

این را باید همه گویندگان توجه بکنند، و ما باید همه متوجه این معنا باشیم که اگر قیام حضرت سیدالشهدا – سلام الله علیه – نبود، امروز هم ما نمی توانستیم پیروز بشویم . تمام این وحدت کلمه ای که مبداء پیروزی ما شد، برای خاطر این مجالس عزا و این مجالس سوگواری و این مجالس تبلیغ و ترویج اسلام شد. سید مظلومان یک وسیله ای فراهم کردبرای ملت که بدون اینکه زحمت باشد برای ملت ، مردم مجتمعند.

اسلام مساجد را سنگرقرار داد و وسیله شد از باب اینکه از همین مساجد، از همین جمعیتها، از همین جمعات ،از همین جمعه ها و جماعات ، همه اموری که اسلام را به پیش می برد و قیام را به پیش می برد، مهیا باشد و بالخصوص حضرت سیدالشهدا از کار خودش به ما تعلیم کرد که درمیدان وضع باید چه جور باشد و در خارج میدان وضع چه جور باشد و باید آنهایی که اهل مبارزه مسلحانه هستند چه جور مبارزه بکنند، و باید آنهایی که در پشت جبهه هستندچطور تبلیغ بکنند.

کیفیت مبارزه را، کیفیت اینکه مبارزه بین یک جمعیت کم با جمعیت زیاد باید چطور باشد، کیفیت اینکه قیام در مقابل یک حکومت قلدری که همه جا را دردست دارد، با یک عده معدود باید چطور باشد، اینها چیزهایی است که حضرت سیدالشهدا به ملت آموخته است و اهل بیت بزرگوار او و فرزند عالیمقدار او هم فهماندکه بعد از اینکه آن مصیبت واقع شد، باید چه کرد.

باید تسلیم شد؟ باید تخفیف درمجاهده قائل شد؟ یا باید همانطوری که زینب – سلام الله علیها – در دنباله آن مصیبت بزرگی که تصغر عنده المصائب ، (۲) ایستاد و در مقابل کفر و در مقابل زندقه صحبت کرد و هرجا موقع شد، مطلب را بیان کرد و حضرت علی بن الحسین – سلام الله علیه – با آن حال نقاهت ، آنطوری که شایسته است تبلیغ کرد.

حفظ اسلام ، تکلیف بزرگ

ما امروز در مقابل اینهمه تبلیغاتی که در عالم دارد می شود بر ضدمان ، در مقابل آنهاواقع هستیم . در مقابل مطبوعات ، در مقابل رادیوها، در مقابل سخنرانیها، در مقابل سازمانها: ما در مقابل اینها واقع هستیم و ما منافع آنها را از دستشان گرفته ایم و دست آنهارا از کشورمان قطع کرده ایم و برای ادامه این نهضت ، باید کوشش کنیم . یک نعمتی است خدا به ما داده است ، ما باید این نعمت را حفظ کنیم . اسلام که می رفت در عصر رژیم منحوس پهلوی از بین برود، اسلام را برگرداندیم و آن که دشمن او بود کنار زدیم وامروز باید این نعمت را حفظ کنیم .

تکلیف همه این است که این نعمتی که خدای تبارک و تعالی داده است ، به شکر این نعمت ، مجاهده کنیم برای حفظ او. بحمدالله ، سربازهای اسلام در جبهه ها، از ارتشی و پاسدار و بسیج و عشایر و اینها گرفته تا آنهایی که کمک به آنها می کنند، آنها دارند خدمت خودشان را به شایستگی انجام می دهند و دشمن را روزبه روز، ساعت به ساعت عقب می نشانند. و ما باید در پشت جبهه ، همانطوری که توده های مردم در پشت جبهه دارند کمک می کنند به جبهه ها، علمای اعلام ، گویندگان بزرگ ، خطبای عظیم الشان هم باید جهاد کنند و جهاد آنها تبلیغ است ، جهاد آنهافهماندن حجم این پیروزی است و این عملی که شما برای او انقلاب کردید و این ایده ای که برای او قیام کردید، فهماندن به ملتها و ملت که مقدار این پیروزی چقدر است و برای حفظ او باید چه کرد.

همانطوری که پیروزی حاصل شد به حضور همه جمعیتها در میدان و در صحنه ، حضور همه در صحنه های نبرد جبهه و پشت جبهه ، حفظ این نعمت بزرگ الهی هم محتاج به این است که حاضر باشند جوانهای ما، حاضر باشند که هر وقتی آنها راخواستند، بروند و از اسلام دفاع کنند.

اسلام یک امری است که انبیا، که نبی اکرم ، که اولاد نبی اکرم و اصحاب متعهدنبی اکرم برای او جانفشانی ها کردند و برای او زحمتها کشیدند. اسلام چیزی است که از[سوی ] خدا آمده است و باید حفظ بشود و اگر – خدای نخواسته – این پیروزی که دنبال این انقلاب به دست شما آمده است ، به واسطه سستی ما، به واسطه ضعف تبلیغ ما، به واسطه ضعف حضور ملت ما، به شکست – خدای نخواسته – برسد، بدانید که اسلام تاقرنها دیگر نمی تواند سربلند کند.

تکلیف ، بزرگ است و همه باید این تکلیف بزرگ رابپذیریم . آخر مطلب شهادت است و وصول به لقاالله و حضور در محضر حضرت سیدالشهدا و امثال او، و این غایت آمال اشخاصی است که عشق به خدا دارند. و مامی بینیم در جبهه ها، برای ما نقل می کنند از جبهه ها که این جوانهای عزیز در جبهه ها شب چه حالی دارند؛ چه ذکر و فکر و دعایی دارند و نمازی و روز با چه نشاطی به جبهه هامی روند. این چیزی است که خدای تبارک و تعالی ، نعمتی است که خدای تبارک و تعالی به این ملت عطا فرموده است . این این نعمت را حفظ کنید.

شهادت بیمه کننده پیروزی اسلام

شما آقایان روحانیون و همه روحانیونی که در کشور هستند، همه مکلفند به اینکه این نعمت خدا را، این عطیه الهی را حفظ کنند و شکر این نعمت را برآورند و شکر به این است که تبلیغ کنند. آنچه که سیدالشهدا عمل کرد و آن ایده ای که او داشت و آن راهی که او رفت و آن پیروزی که بعد از شهادت برای او حاصل شد و برای اسلام حاصل شد، به مردم روشن کنند و بفهمانند به همه که مسئله مجاهده در راه اسلام آن است که او کرد.

می دانست که با یک عده قلیل کمتر از صد نفر نمی شود مقابله با یک همچو ظالمی دارای همه چیز کرد، در صورتهای مادی ، لکن می دانست که همین شهادت پیروز کرداسلام را و اسلام را تجدید کرد. همین شهادت این پیرمردهای محراب از مدنی ، (۳)- رحمه الله – گرفته تا این شهید اخیر ما، همین شهادتها پیروزی را بیمه می کند.

همین شهادتهاست که دشمن شما را رسوا می کند در دنیا، هر چند که همه دنیا با آنها موافق باشد. همین سازمان عفو بین المللی که آن همه دروغپردازی کرده است ، سند صحیح هم دارد، سند صحیحش این است که منافقین اینطور می گویند، مستند این است که درنوشته های منافقین این امور هست ؛ آنهایی که دشمن اسلامند، آنهایی که دشمن ملت هستند، دشمن مسلمانان هستند، آنهایی که دیوانه شدند برای اینکه نرسیدند به آن اهدافی که داشتند و او سلطه بدتر از سلطه محمدرضا بر این کشور بود.

شما باید تبلیغ کنید آقا! محرم است . این محرم را زنده نگه دارید. ما هر چه داریم ازاین محرم است و از این مجالس . مجالس تبلیغ ما هم از محرم است ، از این قتل سیدالشهداست و شهادت اوست . ما باید به عمق این شهادت و تاثیر این شهادت در عالم برسیم و توجه کنیم که تاثیر او امروز هم هست . اگر این مجالس وعظ و خطابه و عزاداری و اجتماعات سوگواری نبود، کشور ما پیروز نمی شد.

همه در تحت بیرق امام حسین -سلام الله علیه – قیام کردند. الان هم می بینید که در جبهه ها وقتی که نشان می دهند آنها را،همه با عشق امام حسین است که دارند جبهه ها را گرم نگه می دارند. لکن در این اجتماعاتی که در محرم و صفر می شود و در سایر اوقات ، مبلغین عزیز و علمای اعلام وخطبای معظم باید مسائل روز را، مسائل سیاسی را، مسائل اجتماعی را و تکلیف مردم [را] در یک همچو زمانی که گرفتار اینهمه دشمن ما هستیم ، معین کنند؛ به مردم و به کشور بفهمانند که ما در بین راه هستیم و باید تا آخر راه ان شاءالله ، برویم . ما با این ترتیبی که تاکنون بوده است و کشور ما و افراد کشور ما بحمدالله ، حاضر بودند، با این ترتیب اگرپیش برویم ، آخر کارمان به پیروزی مطلق می رسد. لکن نباید سست بشویم .

ما تحت حمایت هیچ قدرتی نیستیم جز خدای تبارک و تعالی

این کشور ما که قیام کرد، از اول هم که قیام کرد، جمهوری اسلامی و استقلال کامل و”نه شرقی و نه غربی ” را اعلام به دنیا کرد و از اول اعلام کرد به دنیا که ما نه تحت حمایت امریکا و نه تحت حمایت شوروی و نه تحت حمایت هیچ قدرتی نیستیم ؛ ماییم و تحت عنایات خدای تبارک و تعالی و پرچم توحید که همان پرچم امام حسین – علیه السلام -است . وقتی این اعلام را شما به دنیا کردید و معلوم است پشت سر این اعلام ، دنیا بر ضدشما خواهند قیام کرد، از اول باید توجه به این معنا بکنید که ما هم همانطوری که سیدالشهدا در مقابل آنهمه جمعیت و آنهمه اسلحه ای که آنها داشتند، قیام کرد تا شهیدشد. ما هم همینطور، ما هم برای شهادت حاضریم . الان هم می بینید که در عین حالی که عده ای از بزرگان جمعه را از بین بردند، آنهایی که الان هستند، تمام با روی گشاده اعلام می کنند که ما تا مرز شهادت این پست را داریم و حاضریم . همه باید اینطور باشند.

فراگیری موج انقلاب ایران در جهان

اگر نهضت شما و قیام شما و اینها مثل قیامهای دیگر بود که برای رسیدن به یک چیزهای دنیوی بود؛ قیام کرده بودید که فراوانی باشد، قیام کرده بودید که ارزانی باشد،قیام کرده بودید که رفاه باشد، قیام کرده بودید که مجالس لهو و لعب باشد، اگر برای اینهاقیام کردید، خوب حق دارند که آنهایی که می خواهند شکوه کنند، شکوه کنند. البته توده مردم شکوه ندارند، آنی که دارد، آنهایی است که از آن مجالس لهو و لعب بازمانده اند،لکن توده ای که قیام کرده است [برای خدا بوده ] و از اول هم غیر از اینکه ما برای اسلام وجمهوری اسلامی قیام کرده ایم ، دیگر آمال و آرزویی نداشتیم .

این ملت خسته نمی شود. این ملت اینطور نیست که بگوید حالا که نرسیدیم به آن ، پس برویم سراغ کارمان . این ملت می بیند رسیده به آن . الان موج این نهضت شما و انقلاب شما، در عالم این موج رفته است ، در همه جای دنیا این موج پیروزی شما سایه افکن است . “ایرانی ” که مطرح نبود در مجامع دنیا، جز اینکه یک عضوی است از اعضای نوکرهای امریکا،امروز در همه دنیا آنهایی که انصاف دارند، تصدیق می کنند که این جمهوری اسلامی پیروز است و پیروزی او هم ادامه دارد.

مایوس نبودن از رحمت خدا

برادران عزیز، مایوس نباشید: لا تیاسوا من روح الله . از آن چیزهایی که خدا عنایت به شما می کند و از آن عنایات الهی مایوس نباشید و نیستید و شما پیروزید و در دنیاسرافرازید. شما ملتی هستید که [اصل مبارزه هستید. ] اگر یک ملتی بود که کاری از اونمی آمد، گوشه گیری کرده بود، انعزال کرده بود، نه امریکا با او مخالف بود، نه شوروی هم و نه سایر قدرتها؛ همانطوری که در زمان سابق ، مثل بره مردم را خوابانده بودند و آنهاهم به جان این بره افتاده بودند، سرش را او می برید و دستش را او می برید. بله ، شکم برای یک عده ای تا اندازه ای جور بود، درست بود، اما محرومین چطور بودند؟ درآنوقت ، محرومین را بروید حساب کنید.

ملت ما که همان یک دسته نیستند که دور و بر -مثلا – قدرتهای در اینجا پروبال بزنند و استفاده کنند. ملت ما اکثرش این محرومینی هست که سرتاسر کشور هستند و در آن زمان ، اصلا برای آنها کاری نشده بود و امروز در همین مدت کم ، بیشتر از آن مدتی که آنها بودند در این کارها، کار انجام گرفته است ، درصورتی که ایده شما این نبوده است ؛ اینها از توابع هست .

آن چیزی که شما می خواستیداسلام بود. آن چیزی که شما می خواستید، جمهوری اسلامی بود. آن چیزی که شمامی خواستید، “نه شرقی و نه غربی ” بود و این حاصل است . این را حفظش کنید. الان اشخاصی هستند که عقیده شان این است که ما باید باز یا برویم آن طرف یا برویم آن طرف ، لکن ملت ما قبول نمی کند دیگر این معانی را. ملت ما از اول قیام کرد برای اینکه جمهوری اسلامی بدون اینکه بوی شرق یا غرب را بدهد مطلوب اوست .

حالا که اینهمه جوان داده است و اینهمه خون داده است و اینهمه عزیزان را از دست داده است ، حالادیگر نمی آید بگوید که خیر، حالا همه ما را کشتید، دست شما درد نکند، بسم الله ! ما تاآخرین وقت و تا آخرین نفس ایستاده ایم و ملت ایستاده است و بحمدالله ، با قدرت داردپیش می رود.

شما قدرت نمایی در دنیا کردید. غافل از این قدرت نمایی نباشید. اینهمه دشمنهابرای همین است که این یک قدرتی در مقابل دنیاست و متحیرند باید چه کرد با این قدرت . شما یک قدرتی نشان دادید به دنیا که تاکنون هیچ جمعیت قلیلی نتوانسته است این قدرت را در جمعیتهای بزرگ ایجاد کند. باید این را حفظش کنید. اسلام را زنده کردید، باید زندگی او را ادامه بدهید.

ادامه اش به عهده همه است ؛ از آن کسی که شخص اول روحانیون هست و مراجع هستند تا آن طلبه بچه ای که مشغول است در درس خواندن . خطبا تکلیف دارند که با خطبه و با صحبت ، مردم را بیدار کنند و حفظ کنند.علما و ائمه جمعه و جماعات با آن سنگرهایی که دارند، مردم را در سنگر حفظ کنند وخود مردم هم بحمدالله ، حاضر هستند و ما باید از آنها تشکر کنیم و انصافا ما رهین منت این توده های بزرگواری هستیم که همه چیزشان را می دهند و چیزی هم نمی خواهند.

ازآن پیرزنها که آن چیزی که در طول عمرشان تهیه کردند، حالا می آیند برای اسلام می دهند تا آن اشخاصی که قلکشان را می شکنند و پولش را می آورند برای اسلام می دهند. من نمی توانم توصیف کنم از این ملت و نمی توانم تجلیل کنم . ما واگذارمی کنیم تا خدای تبارک و تعالی به آنها عنایت خاص خودش را اعطا بفرماید. خداوند،همه شما را حفظ کند و در این سنگرها محکم پا برجا نگه دارد و مجالس را، مجالس عزارا، دسته جات را به طور کامل و شایسته ان شاءالله ، حفظ کنیم .

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

منبع : صحیفه امام خمینی (ره)

ارسال دیدگاه