جبر و اختیار

لحظه ای را مجسم کنید که می خواهید کاری را انجام دهید، اما مانعی را بر سر راه گذاشته اند. یک مانع غیر طبیعی.

حالا فکر کنید که مانع گذاران از دوستانتان باشند

دیدگاه

حالا مانع طبیعی باشه نمی‌شه؟

[پاسخ]

مصطفی نظری پاسخ در تاريخ می 6th, 2010 3:55 ب.ظ:

یعنی منظورت اینه که دوستان مانع طبیعی بذارن؟
یا اینکه با مانع طبیعی مجسم کنیم؟

[پاسخ]

نکنه کار لوتوس دیگه تمومه؟ ظاهرا تنفس مصنوعی هم فایده ای نداشت.

[پاسخ]

ارسال دیدگاه