هشت گاو

یک هم‌اتاقی دارم خیلی کم‌حافظه است، برای همین همه چیز رو توی سررسیدش یادداشت می‌کنه. حتی خوابهایی هم که می‌بینه یاداشت می‌کنه!
امروز سررسید سال ۷۶ رو آورده بود، دیدم تو یکی از روزهای خرداد نوشته:
“دیشب خواب دیدم هشت گاو لاغر، هشت گاو فربه رو خوردن!”

:-\

ارسال دیدگاه