پر کن پیاله را

به نام خدا!؟

@۱۹:۴۹ جمعه، بیست و چهارم تیرماه یک‌هزار و سیصد و نود، خونه

 

پرکن پیاله را، کین آب آتشین،

دیریست ره به حال خرابم نمی‌برد

این جام‌ها که در پی هم می‌شود تهی،

دریای آتش است که ریزم به کام خویش

گرداب می‌رباید و آبم نمی‌برد

 

برخی مسائل وجود دارند که راه حلی براش پیدا نشده!

برخی آدمها هم وجود دارند که تا معما را حل نکنند، ولش نمی‌کنند

حالا اگه اون سوالا بیافته دست این آدمها…

 

نمی‌دونم، شایدم حلش کردن!

ارسال دیدگاه