گزارش غیر زنده

به نام خدا؟!

متکلم وحده : به نظر شما رسالت هر انسان در زندگیش چیه؟

سوم شخص اول: همین زندگی که داریم را بتونیم بچرخونیم و زن و بچه را راضی نگه داریم و همین کارایی که می‌کنیم

سوم شخص دوم: توکل به خدا! همه کارها دست خداست (و اینا…)

سوم شخص سوم: زندگی،
صحنه‌ی یکتای هنرمندی ماست.
هر کسی نغمه‌ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست،
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

سوم شخص چهارم: رسالت که چیز نیست! بزرگراهه! اینا را ول کن، حالشو ببر، عشق دنیا را بکن

سوم شخص پنجم: به نظرم اگه اندیشه‌های خودمون را جامه عمل بپوشونیم و نشرشون بدیم، اون رسالتی که به عهده انسان هست را انجام دادیم

سوم شخص ششم: انسان هیچ رسالتی نداره! برو پی کارت

سوم شخص هفتم: هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اند خم یک کوچه‌ایم…

سوم شخص هشتم: سوال اشتباهه! که این هم ناشی از طرز فکر اشتباهه

سوم شخص نهم: رسالتم اینه که بمیرم خلاص بشم از این فلاکت

….

سوم شخص نبود دیگه؟

دیدگاه

خوب بود

[پاسخ]

ارسال دیدگاه