DON’T

۱. نیا!
۲. اگه اومدی نرو!
۳. اگه رفتی برنگرد!

دیدگاه

و این لوپ ادامه دارد

[پاسخ]

احسان پاسخ در تاريخ اکتبر 31st, 2011 12:10 ق.ظ:

لوپی در کار نیست.

[پاسخ]

لایک

[پاسخ]

Negative Inferences:
!P
P –> !Q
Q –> !P

P – Q – Conflict
———————
F – F – No Conflict
F – T – No Conflict
T – F – One Conflicts
T – T – Three Conflicts

نتیجه اینکه اگه کلن نیاد، مشکلی نیست
اگه بیاد و نره یه مقداری مشکل وجود داره
اگه بیاد و بره کلن تناقض ایجاد می‌کنه 😀

[پاسخ]

احسان پاسخ در تاريخ اکتبر 31st, 2011 12:08 ق.ظ:

اومدن با برگشتن فرق داره.

[پاسخ]

مصطفی نظری پاسخ در تاريخ نوامبر 7th, 2011 9:01 ب.ظ:

پس اطلاعات کافی نیست برای استنتاج. اگه برگشت چی؟

[پاسخ]

احسان پاسخ در تاريخ نوامبر 7th, 2011 9:05 ب.ظ:

عِرض خود برده و محنت ما افزوده.

این بود زندگی!

[پاسخ]

ارسال دیدگاه