بام! شیب! شیبدار درست میکنند؟!….

قدیمها یادم هست یه لطیفه‌ای بود که می‌گفت: دو کارگر بودند که یکی زمین را میکند و دومی هم پر می‌کرد. ازشون پرسیدند این چه کار احمقانه‌ایه؟! جواب دادند که ما در اصل سه نفر بودیم یکی زمین میکند دومی لوله می‌گذاشت و سومی هم پر می‌کرد. لوله‌گذار مریض شده ولی وجدان کاری ما اجازه نمیده کارمون را انجام ندیم!!!
در همین رابطه واقعا برخی نگرانی‌ها ستودنیست…

ارسال دیدگاه