ارسال های برچسب زده شده آفرینش سمپادی، کنترل هویتی

چهارشنبه 13 آگوست 2008

کنترل هویتی، آفرینش سمپادی

بسیار شنیده‌اید «به خاطر تو، به خاطر او، ما هم کسی هستیم، آبرویمان چه می‌شود، کم نمی‌آرم، من بهترینم، ماها اینطوریم، ما اونطوریم، شماها؟ و …» همه اینها معرف آن است که شخصیت و هویت هر فرد ترکیبی از «من» و «دیگری» است. یعنی خود را دایم از چشم دیگری می‌شناسیم و اگر این دیگری […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|