ارسال های برچسب زده شده انجمن

چهارشنبه 14 می 2008

بزرگترین تهدیدهای انجمن سمپاد

ابتدا از همه دوستانی که هفته پیش پیام گذاشتند تشکر و عذرخواهی می کنم چرا که پی نوشت داشتم اما متاسفانه ظاهرا در سایت قرار نگرفت. انجمن ها اصولا نهادهای نسبتا نوپا و به نوعی وارداتی در ایران هستند که هنوز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و مشکلات درونی و بیرونی متعددی در […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...