ارسال های برچسب زده شده تیزهوش

دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۸۷

داستان آموزش

بعضی ها ۴ سال و بعضی ۷ سال اونجا درس خوندیم. تو یک محیط خاص!! رشد !! پیدا کردیم. حالا چی شده نتیجه اش؟ چند درصد از ما واقعا اونطور که باید استعداد هامون رو شناختیم؟ چند درصد از ما به دنبال اون رفتیم؟ به دنبال رویاهای شخصیمون؟ و چند در صد موفق شدیم یک […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|