ارسال های برچسب زده شده دیالوگ

جمعه ۱ بهمن ۱۳۸۹

مفعول مفاعلن مفاعیل فَعَل

– آمد به برم – که؟ – یار! – کِی؟ – وقت سحر ‌

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|