ارسال های برچسب زده شده رباعی

جمعه 21 ژانویه 2011

مفعول مفاعلن مفاعیل فَعَل

– آمد به برم – که؟ – یار! – کِی؟ – وقت سحر ‌

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|