ارسال های برچسب زده شده شب قدر

سه‌شنبه 31 آگوست 2010

نفحه‌ی دیگر رسید…

گفت پیغمبر که نفحتهای¹ حق اندر این ایام می‌آرد سبق گوش و هش دارید این اوقات را در ربایید این چنین نفحات را نفحه آمد مر شما را دید و رفت هرکه را می‌خواست جان بخشید و رفت نفحه‌ی دیگر رسید آگاه باش تا ازین هم وانمانی خواجه‌تاش²

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|