ارسال های برچسب زده شده علی

دوشنبه 1 دسامبر 2008

روز عاشقان واقعی!

اگه تقویمها رو بدون اشتباهاتشون در نظر بگیریم، امروز روز پیوند دو عشق آسمونیه. به نظر من امروز رو باید روز عشاق بنامیم. امروز روزی هست که دو عاشق به خدا با هم پیوند می بندند تا به عشقشون وفادار باشند و هم را در رسیدن به کمال همراهی کنند. بیاییم در این روز عشاق […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|