ارسال های برچسب زده شده فرصت

یکشنبه 19 دسامبر 2010

Big miss

کلا فرصت‌ها رو نباید از دست داد، خصوصا فرصت جواب دادن به یک آدم الدنگ رو!

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|