ارسال های برچسب زده شده نحو

سه‌شنبه 12 آوریل 2011

هیچ از نحو خواندی؟

آن یکی نحوی به کشتی درنشست رو به کشتیبان نهاد آن خودپرست گفت: هیچ از نحو خواندی؟ گفت: پس چی داداش؟! ضمنا جهت اطلاع “هیچ از نحو خواندی” درست نیست. اینجا شما باید به جای ماضی ساده از ماضی نقلی استفاده کنی: “هیچ از نحو خوانده‌ای؟” آره جونم!! ‌‌

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|