ارسال های برچسب زده شده هک

چهارشنبه 18 آگوست 2010

برادر کوچک

خیلی از ماها با عبارت «برادر بزرگ» آشنا هستیم. عبارتی که یادآور دیکتاتوری، اختناق و نفرت است. با گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی از یک سو ابزار کمک‌کننده به آزادی بیان زیاد شده است و از سوی دیگر حکومت‌ها را قادر می‌سازد اطلاعات بیشتری از رفتار ما در زندگی روزمره کسب کنند. بدون آنکه خود خبردار شویم. […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|