ارسال های برچسب زده شده پیشگامان کویر

چهارشنبه 3 سپتامبر 2008

داستان تخفیف ADSL سمپاد به پایان رسید!

امروز رفتم پیشگامان که سرویس ADSL بگیرم. همه چیز را حساب کردیم و آمدیم سرتخفیف سمپاد. تا معلوم شد که می‌خواهم از تخفیف سمپاد استفاده کنم بازی‌ها شروع شد. اول گفتند که مودم قبلی‌تان قابل استفاده نیست و مشکل ایجاد می‌کند. گفتند با آقای تقوی صحبت کنید تا اجازه دهند! رفتیم با آقای تقوی صحبت […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

پنج‌شنبه 1 می 2008

پیشگامان کویر، سمپاد و دیگر هیچ

کار رسمی انجمن که شروع شد با چند جا صحبت شد برای اینکه خدمات ویژه‌ای برای اعضای انجمن در نظر بگیرند. یکی از این جاها شرکت پیشگامان (یا به عبارت بهتر گروه پیشگامان کویر) بود. گروه پیشگامان در ارائه خدمات خودشون به سمپاد تخفیف‌هایی قائل شده بودند. یکی از این تخفیف‌ها مربوط می‌شد به سرویس […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|